Choď na obsah Choď na menu
 


abiogenesis.jpg Gén je možné prirovnať k vete. Ak má nejaká veta svoj význam, je to ako gén, ktorý má svoju funkciu. Zoberme si napr. Pythagorovu vetu. -Má 129 znakov a má svoj zmysluplný význam:
"Obsah stvorca zostrojeneho nad preponou pravouhleho trojuholnika je rovny suctu obsahov stvorcov zostrojenych nad jeho odvesnami."
...Skúste náhodnými mutáciami v tejto vete docieliť, aby z nej vznikla iná zmysluplná veta prinášajúca nový poznatok. -Postup evolúcie by mal byť analogický so súčasnými postulátmi neodarwinizmu. -Čiže nasledovný:

1. Náhodne vylosuj pozíciu vo vete. (Od 1 do 129.)

2. Náhodne vylosuj akciu: inzercia, delácia alebo substitúcia. (Čiže jednu z troch možností.)

3. Ak bola v kroku 2 vylosovaná inzercia alebo substitúcia, vylosuj znak abecedy, ktorý treba dosadiť/zmeniť. (Používame len abecedu bez diakritiky, čiže 26 písmen, 10 číslic a 14 interpunkcii - čiže dohromady 50 znakov )

4. V prípade inzercie inkrementuj počet znakov vety o 1 (n++) a v prípade delácie dekrementuj o 1 (n--).

5. Vytvor 10 takto zmutovaných jedincov (viet) a ohodnoť ich podľa zmysluplnosti významu na stupni od 1 do 10.

6. Vyber najlepšiu z viet podľa jej významu a rozmnož ju (kopírovaním) na ďalších 10 jedincov.

7. Na každom z takto rozmnožených jedincov aplikuj kroky 1-6.

8. Vytvor obmedzenie celkového počtu populácie na 100. Keď populácia začne presahovať hodnotu 100, ostatné vety s najslabším ohodnotením odrež (vymaž). (Analógia obmedzených zdrojov.)

9. Opakuj kroky 1-8 dovtedy, než nezískaš novú múdrosť (ktorá povedzme doteraz na svete nikdy nebola).

  Je podľa vás možné (pri predbežnom zhodnotení) touto cestou získať tú novú múdrosť?