Choď na obsah Choď na menu
 


PROROCTVO O BLÍZKOM VYTRHNUTÍ CIRKVI,
proroctvo zo dňa 18.1.2015

PROROCTVO O SLÁVNOM PRÍCHODE MESIÁŠA,

ktorý si prichádza pre Jeho cirkev,

proroctvo zo dňa 18.1.2015

Boží prorok Dr. Owuor:

01.jpg Pán so mnou hovoril tejto noci a v tomto rozhovore mi Pán hovoril o veľmi vážnej udalosti, ktorá sa má udiať na zemi, znova, Pán hovoril so mnou minulú noc, Pán Jehova Eloheenu – Pán náš Boh, Jehova El Gibor – Mocný Boh, Jehova Tsidkenu, Rohi ( – Pán naša spravodlivosť, Pán náš Pastier). Minulú noc mal Pán silný rozhovor so mnou o udalosti, ktorá sa stane na Zemi. V tomto silnom rozhovore som videl videnie Boha Jehova. V tejto vízii mi Pán umožnil sa zamerať na oblohu, pozrieť sa hore do oblohy a ako som sa pozeral do oblohy, zrazu náhle sa nebo otvorilo a videl som Pána ako prichádza z Jeho obrovskou Slávou. A ja som tiež videl Jeho zástup. Videl som Pána prichádzať v Jeho ohromnej sláve a Jeho sláva žiarila so zábleskami, Pán prichádzal s Jeho mocnou, šokujúcou a ohromnou Slávou, s Jeho slávou ktorá je ťažko zvládnuteľná, a ja som bol schopný vidieť Jeho korunu ako prichádzal. Ako ON prichádzal, z miesta kde ma pozdvihol mi dovolil vidieť cirkev. Ja som videl dole cirkev. A cirkev mala slávne rúcho, jej  rúcho bolo na vzhľad čisté a žiarivé. Znova, ako Pán prichádzal z neba s Jeho slávou, tam, kde som sa nachádzal, odtiaľ mi dal vidieť cirkev a videl som HO prichádzať a zobral slávnu cirkev. Toto je najdôležitejšia správa od kedy je Biblia napísaná, že jedného dňa národy a cirkev, cirkev, ktorá predstavuje spravodlivú nevestu, svätú nevestu, zo všetkých národov, môže jedného dňa byť zobratá hore, kvalifikovaná na vytrhnutie, byť zobratá do večného kráľovstva Božieho. Ja som videl, ako Mesiáš prichádza pre Jeho cirkev a v tom sne ON mi to ukázal dva krát, ON to zopakoval. Ja som videl Jeho korunu a ohromnú slávu. To bude ohromná udalosť. Bol som šokovaný keď som HO videl prichádzať na oblohe a prichádzať dole pre Jeho cirkev. Toto sú dni v ktorých my žijeme, v čase, o ktorom Biblia píše už dlhý čas. Ja budem čítať z Písma z 1. Tesalon. 4: 16-18 –  16Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; 17potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. 18Takže sa potešujte navzájom týmito slovami.   Toto je udalosť, ktorá keď sa stane bude nenapraviteľná, nezvratná, keď sa to stane, nebude možné to  zmeniť, navrátiť naspäť, nebude možnosť záchrany. A Pán Jehova mi ukázal nebo otvorené minulú noc a videl som ako Mesiáš prichádza v Jeho ohromnej sláve v oblakoch a videl som eho korunu a ON mi tiež ukázal cirkev, ktorú si prichádzal zobrať. A ja som videl, ako si Mesiáš berie cirkev do slávneho kráľovstva Boha Jehova. A písmo, z ktorého som práve čítal z 1. Tesalon. 4:16-18, ON hovorí o tých, ktorí zomreli v Kristovi budú vzkriesení najprv a potom vytrhnutí v slávnych telách a potom, tí ktorí sú živí, tí ktorí žijú na zemi, tiež s nimi budú vychvátení a premenení do večnosti s Pánom naveky. Veľa kresťanov zomrelo, ale tí budú vzkriesení, ktorí boli znovuzrodení a žili svätý život. Kresťania, ktorí nežili sväto, oni nevstúpia. A tí, ktorí žijú, keď nastane táto udalosť, oni sa premenia a budú zobratí, tí, ktorí žijú svätý kresťanský život. Obyčajní kresťania ostanú tu. Váha hriechu im nedovolí, aby boli zobratí hore. Oni zostanú. Oni budú ťažkí na to, aby išli. Váhou hriechu. Hriech ich bude ťahať naspäť. Ale svätí spravodliví kresťania budú transformovaní do iného života. Ja som videl príchod Mesiáša a keď som sa prebudil som bojoval,  snažil som sa, som bol šokovaný, som nevedel či počká, pokiaľ predám túto správu. A ja som sa opýtal  Pána a poprosil HO, aby podržal túto správu pokiaľ ju predám. A tak teraz Pán nám dal zvláštne privilégium, že všetci sa môžme zúčastniť tohto varovania a oznámenia. Ja som videl prichádzať Mesiáša. Teraz je potrebné pre cirkvi a všetkých ľudí na zemi odvrátiť sa od hriechov, znamenia sú tu, vidíte jasne, čo sa deje v EÚ, arabskom svete, v Iraku, Nigérii,…  všade, vidíme utrpenia, aké sme nevideli predtým, znamenia sú veľmi jasné. Mesiáš prichádza, nech tí, ktorí majú uši, počujú hlas Pána. Shalom.


Kontakt:  znovunarodenie@gmail.com BOH EXISTUJE ! 


Satan neustále útočí na pravdu, a chce udržať každého človeka ďaleko od Boha. On to už má "zrátané", a zo závisti chce, aby KAŽDÝ človek išiel do pekla. Robí všetko preto, aby udržal svet v presvedčení o Božej i svojej neexistencii! -Úspešne sa mu to darí. -Podarilo sa mu do cirkví vniesť svetskosť, moralizovanie a zabudnutie pravdy o znovuzrodení, o ktorom hovorí Ježiš v evanjeliu Jána tretej kapitole. -Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho! (hovorí Ježiš) -Znovuzrodenie je nadprirodzený zážitok. (...tj. Boh zasiahne do tvojho života...) -Zmení ťa "od koreňa", keď otvoriš Ježišovi svoje srdce a dáš ho na prvé miesto svojho života.
Keď sa ťa dotkne, budeš VEDIEŤ, že existuje! -Odvtedy budeš mať sklony žiť správne a deň zo dňa sa lepšiť. -Ak sa niekto nezrieka VŠETKÉHO a nejde za mnou, nemôže byť mojim učeníkom - hovorí Ježiš. -Potom mu to stačí už len povedať nahlas vlastnými slovami, a MÁŠ VEČNÝ ŽIVOT!  -Je v tom istota - nie "uvidí sa potom"! -Toto zasľúbenie dostal aj zločinec na kríži vedľa Ježiša, keď ho požiadal byť s ním v kráľovstve Božom. Povedal mu: DNES BUDEŠ SO MNOU V RAJI! (evanjelium Lukáša 23,39-43) -
Očistec neexistuje! -Príbeh o boháčovi a Lazarovi v tom istom evanjelu 16,19-31
pozná iba nebo, peklo, a nepreklenuteľnú priepasť medzi nimi. (nič viac)

-Ak je v tvojom živote niečo dôležitejšie než Ježiš, nepatríš mu! -Ježiš hovorí veriacim: "Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako (odlomenú) ratolesť, a uschne. Také zozbierajú, uvrhnú na oheň a zhoria. Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám." (Ev.Jána 15, 5-7)

Znovuzrodenie, Kristus na prvom mieste tvojho života, radostná istota večného života...
- to sú pravdy na ktorých stojí všetko!!!!

- Nejde tu o nejakú cirkev, ale iba o to, či patríš Bohu!!!!

Viac najdete v článku:
NAJDÔLEŽITEJŠIA VEC !
 

 ObrázokV marci roku 1976 navštívil Ježiš Kristus pani Mary K. Baxter a ukázal jej peklo. Je to reálne miesto nachádzajúce sa v blízkosti stredu Zeme. Obrázok

 Okrem M.K.Baxter je i viac ľudí, ktorým Ježiš ukázal toto miesto v blízkosti stredu Zeme (napr. Bill Wiese).

Tu je úryvok z jej popisu:

...............Zápach mŕtvych a rozkladajúceho sa mäsa visel husto vo vzduchu. Prišli sme k ďaľšej jame. Vovnútri tejto jamy bola ďaľšia postava kostry. Mužský hlas volal z jamy: "Pane, zľutuj sa nado mnou!" Len keď prehovoril, mohla som rozpoznať, že je tá duša muž alebo žena. Z tohoto muža vychádzal veľký nárek: "Ľutujem, Ježiš, odpusť mi. Vezmi ma odtiaľto preč. Už roky som v tomto mieste múk. Naliehavo ťa žiadam, vezmi ma von!" Veľký vzlykot otriasal jeho kostnatou postavou, keď tak prosil: "Prosím, Ježiši, pusť ma von!" Keď som pozrela na Ježiša, uvidela som, že aj on plače.
  "Pane Ježiši," volal tento muž z horiacej jamy, "či som za svoje hriechy netrpel dostatočne? Už je tomu 40 rokov od mojej smrti." Ježiš povedal: "Je napísané: Spravodlivý bude žiť vierou! Všetci posmievači a neveriaci budú mať svoj diel v ohnivom jazere. Nechcel si uveriť pravde. Mnoho krát boli ku tebe poslaní moji ľudia, aby ti ukázali cestu, ale ty si ich nepočúval. Smial si sa im a odmietal si evanjelium. I keď som za teba zomrel na kríži, vysmieval si sa mi a nečinil si pokánie zo svojich hriechov. Môj Otec ti dal mnoho príležitostí, aby si bol spasený. Kiež by si len poslúchol!" Ježiš plakal.
"Ja viem, Pane, ja viem," kričal tento muž, "ale teraz činím pokánie!" "Teraz už je príliš neskoro," povedal Ježiš, " súd je stanovený."
ObrázokTen muž pokračoval: "Pane, niektorí z mojich ľudí sú na ceste sem, lebo ani oni nebudú činiť pokánie zo svojich hriechov, dokiaľ sú stále na zemi. Nechcem, aby prišli na toto miesto." Ježiš povedal: "Majú kazateľov, učiteľov, starších a tí všetci slúžia evanjeliom. Oni im povedia. Majú tiež výhody moderného komunikačného systému a mnoho iných spôsobov, ako sa o mne dozvedieť. Posielam im svojich pracovníkov, aby mohli uveriť a byť spasení. Pokiaľ neuveria, keď počujú evanjelium, potom nebudú presvedčený i keby niekto vstal z mŕtvych." Nato sa tento muž veľmi rozhneval a začal preklínať. Vychádzali z neho zlé, rúhavé slová. V hrôze som sledovala ako mu plamene dosiahly až po hlavu a rozkladajúce sa mäso sa začalo páliť a odpadať. Vovnútri tejto mŕtvej kôpky muža som zazrela jeho dušu. Vypadala ako špinavo šedá hmla a vyplňovala vnútrajšok jeho kostry. Obrátila som sa k Ježišovi a volala som: "Pane, aké strašné!" Ježiš povedal: "Peklo je skutočné, súd je skutočný. Tak moc ich milujem, moje dieťa. Toto je ale len začiatok strašných vecí, ktoré ti musím ukázať. Je toho ešte omnoho viac. Povedz kôli mne svetu, že peklo je skutočné a že muži a ženy musia činiť pokánie zo svojich hriechov. Poď, nasleduj ma, musíme ísť ďalej."............

Celé svedectvo si prečítajte v článku:
N Á V Š T E V A   P E K L A

Obrázok

Lepšie je si vybrať to, o čom hovrí
Percy Collett po návrate z návštevy neba:

Obrázok „Keď som letel týmto nebeským vozom, leteli sme cez toto nádherné kryštálové more a zdiaľky to najprv vypadalo, akoby nad ním nastával východ niekoľkých tisíc sĺnk naraz a každé inej farby. Toto nieje to sklenené more, na ktorom sa tancuje, ale je to niečo iné. Pozdĺž brehov mora ste mohli vidieť žiarivo farebné hory. Len toto vidieť, bolo niečo tak veľkolepé a strhujúce! Ľudia tam plávali, šplhali po stromoch a skákali do vody, zatiaľčo iní odpočívali. A toto krištáľové more je plné rýb. Videl som tam veľryby, žraloky, barakudu, i praveké zvieratá. Ale žiadne z týchto zvierat nieje agresívne. Dobre teraz počúvajte, čo vám poviem; videl som, ako ku brehu priplával žralok, naložil na seba jedného chlapca a vozil ho po mori.  Potom sa opäť s ním vrátil a vyložil ho späť pri brehu. Vo vzduchu som videl lietať čajky, ktoré krásne spievali. Veľryby priplávali k zátoke, nasadlo na ne asi deväť ľudí a vyšli spolu na more. ObrázokTaktiež som na mori videl nádherné lode. Ako by sa vám ľúbilo vyjsť si s loďou na výlet po mori, okolo týchto hôr a potom sa vrátiť a ísť sa pozrieť do mesta Božieho?  S touto loďou môžete byť na mori a cestovať trebárs tisíc rokov. Alebo môžete letieť nebeským vozom. Záleží len na vás. Ďalšia nádherná realita sú veľký vtáci, ktorí lietajú nad týmto morom. Na zemi si musíte dávať pozor, aby vám trus od čajok nepristal na hlave. V nebi nielenže vtáci nemajú túto potrebu, ale naviac nevydávajú tie škrekotavé zvuky ako na zemi, ale spievajú v súlade s hudbou v nebi. Pozdĺž pobrežia mora som uvidel veľhory z čistého zlata. Gigantické hory zo zlata. Ľudia sú schopný vás na zemi zabiť a vytĺcť vám zlaté zuby. Hľadajú zlato v doloch a z tej trochy zlata bohatnú. Tam sú ale celé veľhory z čistého zlata. Ďalšie hory vedľa nich boli z jedného kusa diamantu, iné zas z jedného kusa ligotavo čierneho diamantu. Skúste vypočítať, akú to má hodnotu. I tí najväčší boháči na zemi sú v porovnaní s tým naprostý chudáci. Keď sem cez tieto hory letel, zdalo sa mi, že tá nádhera neberie konca.  ObrázokToto je to „prenesmierne bohatstvo budúceho veku.“ Ďalšie veľhory som videl z čistého striebra. Potom som videl horu z periel. Ďalšia bola z onyxu a tak môžete pokračovať ďalej a ďalej. Jedna hora vedľa druhej. Hory z čierneho diamantu, milióny a milióny karátov. V nebi som videl gigantické hory z diamantov, tak veľké, že s vašimi pozemskými očami by ste nedohliadli vrcholu. A na týchto horách je množstvo ruží, tulipánov a všemožných iných kvetín, ktoré nádherne voňajú. Všade bolo množstvo krásnych anjelov i ľudí a zo samej radosti po týchto horách tancovali. Medzi horami som videl rôzne údolia, ktoré vyžarovali svetlo Božej slávy a tiekli tam rieky, ktoré vydávali svetlo vo všetkých farbách dúhy. Nad horami a okolo nich boli oblaky slávy. Taktiež tam bolo množstvo rôzne veľkých jazier. Keď som letel cez tieto hory v nebeskom voze, pripadalo mi, že je to snáď nekonečné. Na horách som videl všetky možné zvieratá. I praveké zvieratá, ktoré už dávno vyhynuli. Na horách a zvlášť v ich údolí, rástlo množstvo kvetín a stromov. Videl som tam veľké stáda baránkov.Obrázok Nepasú sa tam, aby byli zabité, ale symbolizujú toho Baránka Božieho. Pásli sa tam i kravy a veselo si pritom vrteli chvostom. Taktiež žaby som tam videl v blízkosti vody, ale boli niekoľkonásobne väčšie než obvykle. Je tam množstvo farebných koní. Môžete prísť a jazdiť na ktoromkoľvek chcete. Ak chcete, môžete vziať celú vašu rodinu a ísť na prieskum do týchto hôr. Zastavili sme tam voz, vystúpili sme a jedli rôzne ovocie, veľmi lahodnej chuti. Taktiež tam bol vinný kmeň. Ježíš povedal: „Ja som ten vinný kmeň.“ Ježíš prišiel a zomrel za nás, aby nám dal život a to život v hojnosti. Ale tiež ťa jedného dňa vezme domov. A tento Boh je veľmi bohatý.“ 

Celé svedectvo si prečítajte v článku:
N Á V Š T E V A   N E B A

 Všetko, čo potrebuješ, aby si sa dostal do neba, je tu:

 Nebeský Jeruzalém (Zjavenie Jána 21,1 - 22,5):

Povedz teraz Bohu nasledujúce slová:
Otče, prosím o odpustenie, odpusť mi, umy ma Svojou drahou krvou. Napíš moje meno do knihy života, prijmi ma ako svoje dieťa, Pane. Práve teraz odpúšťam každému, komu som nebol schopný odpustiť. Zriekam sa nedostatku odpustenia. Zriekam sa všetkého čo mi bránilo Ťa nasledovať a žiadam aby si ma premenil a plnil svojou prítomnosťou každý deň. Ďakujem ti Otče, Synu a Duchu Svätý v mene Ježiš, Amen.  
 

 Človek, ktotý bol viac ako 5 hodín mŕtvy:

 

 Č í t a j   B I B L I U .
V   n e j   n a j d e š   o d p o v e ď !
 

Obrázok

studna.jpg

hibu_002.jpg

 Prečo existuje skôr niečo, než nič?

 

Audiobible mp3 NBK:   ČSP:

Evangelium podle Matouše  NBK
ČSP
Evangelium podle Marka NBKČSP
Evangelium podle Lukáše NBKČSP
Evangelium podle Jana NBKČSP
Skutky apoštolů NBKČSP
Pavlův list Římanům NBKČSP
1. Pavlův list Korintským NBKČSP
2. Pavlův list Korintským NBKČSP
Pavlův list Galatským NBKČSP
Pavlův list Efeským NBKČSP
Pavlův list Filipským NBKČSP
Pavlův list Koloským NBKČSP
1. Pavlův list Tesalonickým NBKČSP
2. Pavlův list Tesalonickým NBKČSP
1. Pavlův list Timoteovi NBKČSP
2. Pavlův list Timoteovi NBKČSP
Pavlův list Titovi NBKČSP
Pavlův list Filemonovi NBKČSP
List Židům NBKČSP
List Jakubův NBKČSP
1. List Petrův NBKČSP
2. List Petrův NBKČSP
1. List Janův NBKČSP
2. List Janův NBKČSP
3. List Janův NBKČSP
List Judův NBKČSP
Janovo zjevení NBKČSP

 ekumenicky.jpg

 slosbsn2da.jpg

Slovak Audio Drama New Testament na uloz.to

 Obrázok

 http://www.soradovi.cz/videa/

Světem bible

Výklad knihy Genesis (Pavel Vopalecký)

Prednášky profesora Waltra Veitha mp3 v češtine:

   Pôvod života na Zemi - nemožnosť evolúcie:   1   2

   Geológia planéty Zem spôsobom, akým ste o nej doteraz neuvažovali:   1   2

   Pravý pôvod skamenelín - alebo čo vám vedci nepovedia:   1   2   3  4

        -Pre stiahnutie je treba kliknúť na "Download Now" a počkať daný časový interval.
        -Potom sa objaví odkaz "Click here to download this file" - na ktorý treba kliknúť pre stiahnutie

               Obrázok Obrázok

      Rozbor geológie a niektorých nálezov v súvislosti s teóriu evolúcie obsahujú knihy ing. Hansa Joachima Zillmera:

            Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

thumb.jpg

Podrobnú správu o objavoch truhly zmluvy, pravého miesta ukrižovania Ježiša Krista, pravej hory Sinaj, miesta prechodu Izraelitov cez Červené more, Sodomy a Gomory, Noemovej archy; poskytujú DVD:
"Překvapivé nálezy I. II. III."  a   Biblická archeologie

              ObrázokObrázokObrázok Obrázok

     Názory skeptikov - zdanlivo vyvracajúce spoľahlivosť Biblie - s úspechom 
     vyvracia veľmi podrobne spracovaný
 
Nový Biblický Slovník.

Obrázok

 

m_tus_evoluce_-_ji_a._mejsnar.jpg


K R E A C I O N I Z M U S
 

sotva.blogspot.sk/2006/10/americk-modla.html

 

big_obr17a-49dpoq.jpg

archeologicke objevy

pocasie.jpg

KNIHY

Hosanna Music

http://showmystreet.com/

 Interlinear NZ

Interlinear SZ

Pätícia

Zoznam kníh

Leták

http://www.tv7.cz/moje-tv7?vid=1051